Elektronica soldeermaterialen

From MakerSpace Leiden
Revision as of 18:15, 15 May 2021 by Lucas (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


This equipment is Noise Category 3: Can be used at all hours. No limits.

This equipment is safety category 4:

  • In-person, instructions strongly advised but not mandatory.
  • Reading, and following, the instructions on the Wiki is mandatory!
Tin, flux en litze

De soldeermaterialen zijn te vinden op de elektronica-tafel. Dit zijn elektronica-soldeermaterialen, niet te verwarren met hardsolderen.

soldeertin

De makerspace heeft soldeertin, zowel loodhoudend als loodvrij. Het loodvrije soldeertin heeft een diameter van 0.5 mm en is daarmee ook geschikt voor SMD-werk.

Voeg tin toe aan de soldeerverbinding, zodat de flux in de tin zijn werk kan doen. (Dus geen tin op de bout doen en dan op de verbinding "plakken", maar de te verbinden delen verwarmen en daar tin toevoegen.)

flux-pen

Er is een flux-pen aanwezig. Dit lijkt op een viltstift, maar dan met soldeerflux in plaats van inkt.

Met deze flux is het mogelijk d.m.v. de sleeptechniek SMD-IC's te plaatsen en ander fijn soldeerwerk uit te voeren. Vraag hierbij eventueel een ervaren mak(k)er om hulp. Gebruik nooit s-39 voor elektronica, dat is te corrosief.

Litze

Met litze kan overtollig soldeer worden verwijderd. Leg de litze op het soldeer en verwarm beiden met de soldeerbout: het soldeer wordt vloeibaar en door capilaire werking in de litze getrokken. Als dit niet gebeurt, voeg dan wat flux toe aan de litze.


Deze pagina kan worden uitgebreid met b.v. een link naar een goede soldeertutorial op youtube. Dan wel geen verkeerd voorbeeld, want die zijn er ook.