Elektronica soldeermaterialen

From MakerSpace Leiden
Revision as of 19:07, 15 May 2021 by Lucas (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


This equipment is Noise Category 3: Can be used at all hours. No limits.

This equipment is safety category 4:

  • In-person, instructions strongly advised but not mandatory.
  • Reading, and following, the instructions on the Wiki is mandatory!
Tin, flux en litze

De soldeermaterialen zijn te vinden op de elektronica-tafel. Dit zijn elektronica-soldeermaterialen, niet te verwarren met hardsolderen. De makerspace heeft soldeertin, zowel loodhoudend als loodvrij. Probeer zo veel mogelijk loodvrij te werken.


Voeg tin toe aan de soldeerverbinding, zodat de flux in de tin zijn werk kan doen. (Dus geen tin op de bout doen en dan op de verbinding "plakken", maar de te verbinden delen verwarmen en daar tin toevoegen.)


Deze pagina kan worden uitgebreid met b.v. een link naar een goede soldeertutorial op youtube. Dan wel geen verkeerd voorbeeld, want die zijn er ook.