Penuitdrijvers

From MakerSpace Leiden
Revision as of 22:30, 29 June 2020 by DirkWillem (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Om pennen mee uit te drijven - dus als je een pin in een gat hebt (zoals bij een scharnier) en die er uit moet.

Niet bedoeld als (scherpe) punches om een putje of gaatje te maken. Gebruik hier de Centerpunten, Doorslagen of de Bolponsen set voor.

Beslist niet mee wrikken. Ze zijn relatief fragiel en buigen erg makkelijk. Als je gaten (bijvoorbeeld van bouten) moet uitlijnen - dan is de kleinste Koevoet daar ideaal voor.

Penuitdrijvers.jpeg.

Locatie

Metaalwerkplaats; op de plank naast de boorkolom

Eigendom en geschiedenis

Gekocht begin 2018, eigendom van de Space.


Handle with care - fragile ! Handle with care.
This is a (precision) measurement tool with exact dimensions and straightness.
That means: handle it gently, don't hammer on it or use it as a crowbar and so on.
(if you need a crowbar - these are wonderful for that!)


It is very important that if you accidentally drop it or think it may be out of line

  • either mark the tool very clearly...
  • or report this to the mailing list...

...so that your fellow makers do not ruin their work.

This equipment is safety category 6: Other equipment with no limits.

This equipment is Noise Category 3: Can be used at all hours. No limits.