Huvema HU760 Draaibank

From MakerSpace Leiden
(Redirected from Metaaldraaibank)
Jump to: navigation, search
Metaal draaibank

Safety and Classification

Safetysheet metal lathe

De metaaldraaibank is geclassificeerd als een gevaarlijk apparaat. Instructie is verplicht; de veiligheidsverklaaring moet ingeleverd zijn en er moet toestemming van de stichting zijn. Gebruik van oogbescherming en de juiste kleding is verplicht. Gebruik geen (stevige) handschoenen. Hou na 19:00 rekening met de buren.

Deze draaibank heeft (nog) geen NEN953 afschermkap of noodstop !

This equipment is safety category 2: Mandatory instructions, [liability waiver] on file, approval from the trustees, but ok to operate alone (but be careful/ensure you have assistance when handling very large things).

With respect to noise - be kind and considerate after 19:00 - and limit yourself to sporadic low-noise use

This equipment is Noise Category 2: Can be used at all hours, but in moderation. Try to be considerate. If you feel a need to wear ear protection make sure it is between 07:00 and 19:00 otherwise you are probably too noisy!

Belangrijkste gevaren

 • Gegrepen (en meegetrokken) worden door de draaiende delen; met name werkstuk of de klauwplaat.
 • In aanraking komen met (scherpe) draaiende delen.
 • Geraakt worden door wegvliegend metaal, werkstuk spanen of onderdelen (met name de sleutel van de klauwplaat).
 • Snijden aan spaanders - met struikelen en diepe wonden bij lange spaanders.
 • Hou er rekening mee dat alles erg heet en erg scherp is of wordt.

Belangrijkste maatregelen

 • Haal altijd de klauwsleutel uit het apparaat.
 • Blijf met je handen uit de buurt van alles wat beweegt - let ook op de X-as beweging !
 • Wacht tot de klauwplaat geheel stil staat.
 • Altijd een bril dragen.
 • Geen sieraden, bind lang haar op, strakke kleding, geen losse/flodderige mouwen, bandjes, riempjes of touwtjes. Kortom - niets dat gegrepen kan worden.
 • Gebruik nooit je handen om spaanders weg te vegen - gebruik een spaanhaak of houtje. Indien je het toch met gehand-schoende-handen doet - doe deze dan uit voordat je de machine gebruikt.
 • Laat geen gereedschap op het bed/rails liggen.
 • Pas extreem goed op met zaken als (poets) doeken.
 • Ga nooit met je vinger 'in' een draaiend gat.

Aandachtspunten

 • Span de zaak stevig in. Altijd. Zacht metaal zal beschadigen.
 • Check of de zaak gebalanceerd is voordat je de machine start. Zet de machine meteen stop bij trillingen/onbalans.
 • Gebruik het center als het even kan.
 • Gebruik de bril bij lange werkstukken.
 • Gebruik liever geen vijlen. Gebruik niet/nooit de punt van een vijl. Hou een vijl links vast en vermijd plots kconact.
 • Nooit met de hand een draaiend werkstuk aanraken.
 • Let op de klauwen.
 • Nooit met de hand remmen.
 • Als je schuurlint gebruikt in de buurt van de klauw - gebruik dan een houder.
 • Schuur niet aan kleine boringen.

Gebruik

[Manual of the Huvema 760 draaibank]

Verwisselen klauwen

Voor de zelfcentrerende drieklauwplaat zijn twee sets klauwen aanwezig. De klauwen en hun sleuven zijn met ingeslagen cijfers genummerd 1,2 en 3. De klauwen moeten in de juiste sleuf geplaatst worden. De klauwen kunnen niet andersom geplaatst worden.

Om de klauwen te wisselen draait men de drieklauw geheel open en dan verder, ze komen dan los in de volgorde 3 - 2 - 1. De andere set plaatst men vervolgens in omgekeerde volgorde, dus eerst wordt klauw 1 meegenomen, dan 2 en tot slot 3. Controleer nu of de klauwplaat correct sluit. Als er hierbij iets mis gaat zitten de klauwen niet gelijk of loopt het mechanisme vast. Zet dan geen kracht, maar draai de klauwen helemaal los, controleer hun type en positie en probeer het opnieuw.

Assesories

Overig

todo en gebruik vooral SnijOlie.

Speed Control - inverter drive

De VFD is een LS-iC5 008, manual alhier: https://inverterdrive.com/file/LS-Starvert-iC5-Manual (Backup at https://github.com/MakerSpaceLeiden/Manuals/raw/master/LS-Starvert-iC5-Manual.pdf).

Een klein deel van de settings van de drive, in het belangrijkste menu "Drive group", staan hieronder. De grijze waarden zijn geen setting maar een uitlezing. De deceleratietijd DEC is op 27-02-2018 vergroot door Aart van 0.5 naar 0.8 ivm afslaan (OUT) bij stoppen op hoog toerental. Op 0.6 slaat hij zonder iets in te spannen slechts soms af, maar dit zal ook afhankelijk zijn van hoe groot en zwaar het product is, dus is hij nog iets langer ingesteld.

Drive group
Parameter Value Function
ACC 1.0 Accel time sec
DEC 0.8 Decel time sec
DRV 1 Drive mode. 1 = ext FWD/STOP/REV
FRQ 7 Frequency mode. 7 = ext pot & keypad pot
ST1 10.0 Multistep freqency 1 (not used)
ST2 20.0 Multistep freqency 2 (not used)
ST3 30.0 Multistep freqency 3 (not used)
CUR 0.0 Output current
RPM 0 Motor RPM
DCL 308 DC link voltage
VOL 0. Output voltage
NON - Fault display
DRC F Direction of motor. F = Forward

Eigenaar

Ous. Zie Category:OnLoan.